Na stranici Moj račun možemo promijeniti svoje ime, prezime i adresu e-pošte kao i postaviti novu lozinku ako smatramo da je potrebna promjena.

Klikom na gumb Spremi izmjene spremamo izmjene koje smo napravili.