Nadzorna ploča administratora je prvi ekran koji vidimo kada se prijavimo u aplikaciju, a koji nam omogućava pregledan prikaz mogućnosti i brzu navigaciju kroz aplikaciju.

Klikom na gumb Upravljanje na pojedinoj kartici odlazimo na stranicu aplikacije koja nam omogućava rad na upitnicima, predlošcima, primateljima upitnika, korisnicima aplikacije ili zahtjevima pristupa novih i postojećih korisnika aplikacije.

Picture4.png