Nadzorna ploča je prvi ekran koji vidimo kada se prijavimo u aplikaciju, a koji nam omogućava pregledan prikaz mogućnosti i brzu navigaciju kroz aplikaciju.

Klikom na gumb Upravljanje na pojedinoj kartici odlazimo na stranicu aplikacije koja nam omogućava rad na upitnicima, predlošcima, primateljima upitnika,…

Picture1.png