<aside> 💡 POTREBNO JE ZNATI: Na stranici Predlošci nalazi se popis svih dosad kreiranih predložaka.

</aside>


Klikom na gumb Kreiraj predložak započinjemo s kreiranjem upitnika koji će služiti kao predložak. Predloške kreiramo na isti način i s istim tipovima pitanja i odgovora kao i obične upitnike.

Picture3.png

<aside> ❗ Predlošci mogu biti zaključani od strane administratora što znači da se zaključani predložak neće moći uređivati. Indikator koji ukazuje je li predložak zaključan je ikona sivog lokota.

</aside>

Picture1.png